Det här gör vi i NO!

Måndag 10 oktober

Idag ska vi jobba med kolets kretslopp.

 

När du är klar med provuppgiften så klicka på länken till uppgiften nedan

Fotosyntesen och Cellandningen

På Fredag 30/9 -16 har vi ett test i Biologi/Ekosystem

  • Vi har arbetat med Ekosystem.  Du kan plugga på följande uppgifter (som du arbetat med i skola och lämnat in på fronter)

Begreppsmall-ekosystem

Övningsuppgift-ekosystem-näringsväv

 

  • Vi har jämfört rödlöksceller med celler från en grönväxt och tränat på att skriva en jämförande text
  • Vi har skrivit egna texter utifrån naturvetenskaplig information om olika ryggradslösa djur
  • Vi har jobbat med att diskutera vad som lever och inte lever och tagit fram kriterier för liv.