Vilka material innehåller grundämnet kol?

Du ska genomföra en undersökning för att ta reda på:

Vilka av materialen, Trä, Potatis, Salt och Sten/Sand som innehåller kol. Metoden du kommer att använda kallas torrdestillation. Du hittar fakta om denna torrdestillation i slutet av sidan.

Din utvärdering och självskattning lämnar du in på Fronter – klassens rum – Ämnen – NOTk – Liv – Laborationer – Torrdestillation Utvärdering

Fakta:

Torrdestillation

Torrdestillation innebär att man upphettar upp organisktmaterial, till en mycket hög temperatur, utan tillgång till syre. Det som händer då är att detta faller sönder till enklare ämnen, utan att förbrännas. Det som är lättflyktigt försvinner i gasform. Kvar blir det som inte är lättflyktigt i fast eller flytande form.

Organiska ämnen

Organiska ämnen innehåller alltid kol och är byggstenar i allt levande, både växter och djur

Oorganiskt material

Oorganiska ämnen är kemiska föreningar som inte innehåller kol. T.ex. metaller, salter och mineraler. Dock räknas Koldioxid, kolmonoxid och karbonater till de oorganiska ämnena trots att dessa innehåller kol.